راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

سمّیه
نظری
کارشناسی ارشد
مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
مرکز آموزش الکترونیکی
1394
کاردانی
تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
آموزشكده كشاورزي شيروان
1378
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42206896