راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

احد
پورافشاری
کارشناسی ارشد
مدیریت آموزشی
علوم‏تربيتى و روان‏شناسى
1378
کارشناسی ارشد
مدیریت آموزشی
علوم‏تربيتى و روان‏شناسى
1378
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36226882