راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

جعفر
فتحعلی
دکتری (Ph.D)
ریاضی کاربردی
علوم رياضي
1378
کارشناسی
ریاضی کاربرد در کامپیوتر
علوم رياضي
1370
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41483213