راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

مهدیه
غفاریان شرقی مقدم
کارشناسی ارشد
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
الهيات شهيد مطهري
1391
کارشناسی
علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
علوم اداري واقتصاد
1379
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42211949