راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

داود
بیک نژاد
کارشناسی ارشد
شیمی - شیمی تجزیه
علوم پايه
1379
https://www.researchgate.net/p
09111785118
کارشناس آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39814402