راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

علیرضا
محمدی حاجی آبادی
کارشناسی ارشد
مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
كشاورزى
1379
کارشناسی ارشد
مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
كشاورزى
1379
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42231477