راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

عالیه
رحیمی
کارشناسی ارشد
زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
علوم پايه
1375
کارشناسی
زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
علوم پايه
1366
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41444609