راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

الهام
تقوایی
کارشناسی
علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
علوم اداري واقتصاد
1381
elhamtaghvayi@yahoo.com
کارشناس ارشد علوم اقتصادی و مدرس دانشگاه پیام نور
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42215395