راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

بی بی سمیه
حیدری
کارشناسی
آمار
علوم رياضي
1377
کارشناسی ارشد
آمار ریاضی
علوم رياضي
1381
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42213965