راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

پدرام
آثاری اردکانی
کارشناسی
علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
علوم اداري واقتصاد
1383
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38147142