راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

سیده اشرف
نبوره
کارشناسی
فیزیک
علوم پايه
1383
کارشناسی ارشد
فیزیک گرایش ذرات بنیادی
علوم پايه
1388
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42179688