راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

رضا
ولی اله پور موزیرجی
دکتری (Ph.D)
زراعت-گرایش علفهای هرز
كشاورزى
1383
کارشناسی ارشد
مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
كشاورزى
1378
کارشناسی ارشد
مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
كشاورزى
1378
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41482111