راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

وجیهه
محمدی ثابت
کارشناسی
آمار
علوم رياضي
1384
کارشناسی ارشد
هواشناسی کشاورزی
كشاورزى
1390
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42231624