راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

فاطمه
مردانی
کارشناسی
علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
علوم اداري واقتصاد
1384
کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی
علوم اداري واقتصاد
1388
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38372522