راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

ساره
پنجه
کارشناسی
روانشناسی بالینی
علوم‏تربيتى و روان‏شناسى
1385
کارشناسی
علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
ادبيّات و علوم انسانى
1383
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41485324