راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

مریم
نوری بایگی
کارشناسی
مدیریت بازرگانی
علوم اداري واقتصاد
1382
کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی گرایش تحول
علوم اداري واقتصاد
1386
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42237386