راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

حسن
حکیمی
کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی گرایش تحول
علوم اداري واقتصاد
1386
کارشناسی
زبان و ادبیات فارسی
ادبيّات و علوم انسانى
1380
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42136362