راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

محبوبه
دهقان زیبد
کارشناسی ارشد
مدیریت صنعتی گرایش تولید
علوم اداري واقتصاد
1390
کارشناسی
مدیریت بازرگانی
علوم اداري واقتصاد
1386
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42190778