راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

شیما
نوری
کارشناسی
زیست شناسی گرایش علوم جانوری
علوم پايه
1386
sh.nouri19@gmail.com
دانش آموخته از دانشگاه شهید بهشتی تهران در مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوسیستماتیک جانوری
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42200801