راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

داوود
حاجیان پیروز
کارشناسی
علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
علوم اداري واقتصاد
1386
کارشناسی ارشد
اقتصاد انرژی
علوم اداري واقتصاد
1390
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41432959