راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

وحید
حکیم زاده
دکتری (Ph.D)
علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
كشاورزى
1387
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41194250