راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

فرزانه
محمودی
کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
مهندسي
1387
کارشناسی
مهندسی شیمی
مهندسي
1382
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189502