راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

عاطفه
نقیبی
کارشناسی
مهندسی برق- الکترونیک
مهندسي
1387
کارشناسی ارشد
مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
مهندسي
1391
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40791215