راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

فرشته
سبزی
کارشناسی ارشد
مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
كشاورزى
1391
کارشناسی
مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
كشاورزى
1387
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42224859