راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

حسین
ولی پور مقدم
کارشناسی
آمار
علوم رياضي
1387
دانشجوی کارشناسی ارشد آمار دانشگاه فردوسی مشهد
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41471044