راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

راضیه
محمدی پور
کارشناسی ارشد
مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
كشاورزى
1388
کارشناسی
مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
كشاورزى
1384
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42204605