راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

زهره
یزدانی بیرک سفلی
کارشناسی ارشد
ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
علوم رياضي
1393
کارشناسی
ریاضی کاربردی
علوم رياضي
1388
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42191396