راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

میترا
مزینانی
کارشناسی
مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
كشاورزى
1388
کارشناسی ارشد
مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
كشاورزى
1392
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42237185