راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

زبیر
صمیمی
کارشناسی
روانشناسی بالینی
علوم‏تربيتى و روان‏شناسى
1388
balini88@yahoo.com
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه خوارزمی تهران دانشجو دکتر تخصصی مقطع روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42157335