راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

نرگس
تقوی قوچان
کارشناسی
روانشناسی بالینی
علوم‏تربيتى و روان‏شناسى
1383
کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی
علوم‏تربيتى و روان‏شناسى
1388
n.taghavi2010@gmail.com
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38135442