راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

درج فرصت شغلی

 • : شنبه 9 مرداد 1395 - 13:40
 • : حسن علی میرزایی
 • : حسن علی میرزایی
 • : موسسه توسعه و فناوری دیده بان شریف
 • : محقق و جمع آوری داده ها
 • : شیمی کاربردی
 • : شیمی کاربردی
 • : 0 ریال / در ماه
 • : پروژه ای
 • : 0
 • : ندارد
 • : 1
 • :
 • : خراسان رضوي - مشهد - - 09159790801
 • :
  بنام خدا عنوان پروژه تحقیقاتی : ترکیبات گوگرد و روشهای تولید ردیف درصد از پروژه شرح کار 1 2% معرفی گوگرد و انواع آن 2 30% شناسایی کلیه ترکیبات گوگردی : شامل کلیه مواد و ترکیباتی که در ساخت آنها از عنصر گوگرد (S) به انواع شکلها استفاده شده است مانند اسید سولفوریک و... که به سه گروه مهم تقسیم بندی می گردد : الف- گروه عام ب- گروه خاص ج- گروه فوق العاده ویژه 3 50% جمع آوری نحوه تولید ترکیبات ردیف 2 : الف – تولید آزمایشگاهی ب- تولید صنعتی 4 10% شناخت شرکت های مطرح دنیا در تولید ترکیبات گوگردی 5 4% شناخت شرکت های مطرح دنیا در زمینه مصرف ترکیبات گوگردی 6 4% ارائه پیشنهادات اقتصادی و نتیجه گیری 7 - منابع ، ماخذ و... هزینه پروژه مبلغ 300،000 تومان (سیصد هزار تومان )
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38640164