راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

رزومه جناب آقای نجم الدین گیلانی

 • [ + اضافه به لیست دوستان ]
 • نجم الدین گیلانی
 • مرد
 • متأهل
 • دکتری (Ph.D)
 • 2 سال
 • فرهنگ و تمدن، تاریخ محلی، تاریخ ایران در قرون نخست
 • شاغل
 • خراسان رضوي
 • ngilani58@gmail.com
 • 09187698903

 • کتابها: 1- بازتاب فرهنگ ایلامیان باستان در امپراتوری هخامنشیان، 1395، انتشارات هاوار، ایلام. 2- تحلیل نقش نخبگان خوزستان در توسعه فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، انتشارات نامه فردوسی، اصفهان. پایان نامه ارشد: تأثیرات شورش بهرام چوبین در تضعیف و فروپاشی دولت ساسانی (دفاع با نمره 20) از دانشگاه فردوسی مشهد. رساله دکترا: تحلیل نقش نخبگان خوزستان در توسعه فر هنگ و تمدن ایران و اسلام (دفاع با نمره 19/25) از دانشگاه اصفهان. لیست مقالات: 1- نقش خاندان های کهن در فراز و فرود سلسله های ایران باستان (علمی پژوهشی پژوهشهای تاریخی اصفهان) 2- نقش شورش بهرام چوبین در تضعیف و فروپاشی دولت ساسانی (علمی پژوهشی- فصلنامه اسلام و ایران) 3- نقش حکیمان جندی شاپور در انتقال حکمت دنیای باستان به عالم اسلامی (علمی - پژوهشی، مجله علمی پزشکی جندی شاپور). 4- نقش خاندان نوبخت در پیوند بخشیدن به اندیشه ایرانی و شیعی (علمی - پژوهشی، مجله پژوهشهای تاریخی سیستان). 5- نقش خاندان مهران در تحولات سیاسی ایران در زمان ساسانیان (علمی پژوهشی، پژوهشنامه تاریخهای محلی). 6- بررسی تحلیلی - تطبیقی سوگ آئین های لری و کردی با سنت سوگواری در شاهنامه (چاپ، مجله علمی - پژوهشی ادبیات تطبیقی کرمان). 7- بازتاب فرهنگ ایران باستان در تاریخ بیهقی، علمی پژوهشی، مجله جستارهای ادبی دانشگاه فردوسی مشهد. 8- نقش ایلام باستان در توسعه فرهنگ و تمدن هخامنشیان (علمی ترویجی فرهنگ ایلام) 9- بررسی تطبیقی سورنای تاریخ با رستم حماسه ( مجله مطالعات ایرانی کرمان علمی ترویجی Isi) 10- تحلیل مقاومتهای هرمزان مهرگانی، در مقابل اعراب مسلمان (علمی ترویجی فرهنگ ایلام) 11- تأملی بر جامعه طبقاتی عصر ساسانی و تداوم آن در قرون نخستین اسلامی (علمی ترویجی فصلنامه مطالعات تاریخ اجتماعی اقتصادی تهران) 12. بازتاب فرهنگ پیشرفته ایلام باستان در اندیشه کوروش هخامنشی (فصلنامه علمی- ترویجی فرهنگ ایلام ) 13- بازتاب رسوم ایران باستان در فرهنگ مردم ایلام (آب و چشمه، نان و نمک، کارد و کفن)، چاپ در مجله علمی ترویجی فرهنگ ایلام 14- خسرو انوشیروان و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایران در دورة ساسانیان، پذیرش در مجله علمی ترویجی مطالعات ایرانی کرمان. 15- کار و تولید از نگاه زرتشت (برگزیده در دومین همایش بین المللی ادیان توحید) 16- تعالیم اخلاقی زرتشت و نقش آن در اخلاق و رفتار ایرانیان باستان (کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی) 15- 17- بررسی تحلیلی مقاومت مردم طبرستان در مقابل اعراب مسلمان (مقاله برتر همایش بین المللی)
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39814317