راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

رزومه جناب آقای نجم الدین گیلانی

 • [ + اضافه به لیست دوستان ]
 • نجم الدین گیلانی
 • مرد
 • متأهل
 • دکتری (Ph.D)
 • 2 سال
 • فرهنگ و تمدن، تاریخ محلی، تاریخ ایران در قرون نخست
 • شاغل
 • خراسان رضوي
 • ngilani58@gmail.com
 • 09187698903

 • کتابها: 1- بازتاب فرهنگ ایلامیان باستان در امپراتوری هخامنشیان، 1395، انتشارات هاوار، ایلام. 2- تحلیل نقش نخبگان خوزستان در توسعه فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، انتشارات نامه فردوسی، اصفهان. پایان نامه ارشد: تأثیرات شورش بهرام چوبین در تضعیف و فروپاشی دولت ساسانی (دفاع با نمره 20) از دانشگاه فردوسی مشهد. رساله دکترا: تحلیل نقش نخبگان خوزستان در توسعه فر هنگ و تمدن ایران و اسلام (دفاع با نمره 19/25) از دانشگاه اصفهان. لیست مقالات: 1- نقش خاندان های کهن در فراز و فرود سلسله های ایران باستان (علمی پژوهشی پژوهشهای تاریخی اصفهان) 2- نقش شورش بهرام چوبین در تضعیف و فروپاشی دولت ساسانی (علمی پژوهشی- فصلنامه اسلام و ایران) 3- نقش حکیمان جندی شاپور در انتقال حکمت دنیای باستان به عالم اسلامی (علمی - پژوهشی، مجله علمی پزشکی جندی شاپور). 4- نقش خاندان نوبخت در پیوند بخشیدن به اندیشه ایرانی و شیعی (علمی - پژوهشی، مجله پژوهشهای تاریخی سیستان). 5- نقش خاندان مهران در تحولات سیاسی ایران در زمان ساسانیان (علمی پژوهشی، پژوهشنامه تاریخهای محلی). 6- بررسی تحلیلی - تطبیقی سوگ آئین های لری و کردی با سنت سوگواری در شاهنامه (پذیرش، مجله علمی - پژوهشی ادبیات تطبیقی کرمان). 7- نقش ایلام باستان در توسعه فرهنگ و تمدن هخامنشیان (علمی ترویجی فرهنگ ایلام) 8- بررسی تطبیقی سورنای تاریخ با رستم حماسه ( مجله مطالعات ایرانی کرمان علمی ترویجی Isi) 9- تحلیل مقاومتهای هرمزان مهرگانی، در مقابل اعراب مسلمان (علمی ترویجی فرهنگ ایلام) 10- تأملی بر جامعه طبقاتی عصر ساسانی و تداوم آن در قرون نخستین اسلامی (علمی ترویجی فصلنامه مطالعات تاریخ اجتماعی اقتصادی تهران) 11. بازتاب فرهنگ پیشرفته ایلام باستان در اندیشه کوروش هخامنشی (فصلنامه علمی- ترویجی فرهنگ ایلام ) 12- کار و تولید از نگاه زرتشت (برگزیده در دومین همایش بین المللی ادیان توحید) 13- ایثار و از خودگذشتگی در شاهنامه فردوسی (همایش بین المللی) 14- تعالیم اخلاقی زرتشت و نقش آن در اخلاق و رفتار ایرانیان باستان (کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی) 15-خسرو انوشیروان و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایران در دورة ساسانیان، پذیرش در مجله علمی ترویجی مطالعات ایرانی کرمان. 16- بررسی تحلیلی مقاومت مردم طبرستان در مقابل اعراب مسلمان (مقاله برتر همایش بین المللی) 17. هرمزان و تأسیس دیوان در میان اعراب، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره3726، تاریخ چاپ 24/ 12/ 94. 18- نگاهی به نقش دانشگاه جندی شاپور در توسعه حکمت و طبابت (خاستگاه علم و دانش)، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3851، تاریخ چاپ 9/ 6/ 1395. 19- جایگاه سیاسی و اقتصادی خوزستان در عهد هخامنشیان، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3885، تاریخ چاپ، 24 و 25/ 7/ 1395. 20- دیار تمدن ساز/ جایگاه سیاسی اقتصادی سیمره (دره شهر) در طول تاریخ، روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ چاپ، 6/ 8/ 1395. 21- نقش زنان سیمره (دره شهر) در توسعه اقتصاد کشور، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3922، تاریخ چاپ9/9/ 95. 22- بازتاب رسوم ایران باستان در فرهنگ مردم ایلام (آب و چشمه، نان و نمک، کارد و کفن)، پذیرش در مجله علمی ترویجی فرهنگ ایلام
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37906942