راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

رزومه جناب آقای جواد اسدالهی

 • [ + اضافه به لیست دوستان ]
 • جواد اسدالهی
 • مرد
 • مجرد
 • کارشناسی ارشد
 • 6 سال
 • درمان و پزوهش
 • شاغل
 • خراسان رضوي
 • asadolahi_javad@yahoo.com
 • 09156600089

 • کلینیک استان مهر 16 سرگلزایی دکتر سایکودرام(نمایش درمانی) دانشگاه فردوسی 10 ساعت خانم افشار کارگاه مقاله نویسی سوابق تدریس غیر رسمی: سال موضوع سازمان ردیف 94 مهارت های زندگی فرهنگسرای ترافیک 91-94 مهارت های خانواده شهرداری 92-93 مهارت های زندگی زندان چناران 93 مهارت ذهن آگاهی بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی 93 گروه درمانی ذهن اگاهی مبتنی بر کاهش استرس کلینیک دانشکده روانشناسی
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36835967