راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

رزومه جناب آقای محمدرضا میری قلعه نوی

  • [ + اضافه به لیست دوستان ]
  • محمدرضا میری قلعه نوی
  • مرد
  • متأهل
  • کارشناسی ارشد
  • 7 سال
  • طرح هندسی راه- طراحی روسازی راه و فرودگاه - ایمنی
  • شاغل
  • خراسان رضوي
  • miri.mr@gmail.com©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39814318