ورود به سایت

فرصت شغلي

لینک های مفید

افراد حاضر در سایت

در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لینک به سایت دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد

برای قرار دادن لینک و آرم سایت دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد در سایت خود کد زیر را در صفحه مورد نظر سایت خود قرار دهید:80px X 62px
<a href="http://alumni.um.ac.ir" target="_blank">
<img src="/images/fum-alumni-logo.gif" alt="سایت دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد" width="80px" height="62px" border="0" />
</a>