راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 35 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

هادی
بزدی ثانی
کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات عرب
ادبيّات و علوم انسانى
1388
09353198881
کارشناس علوم قرآنی و کارشناس ارشد زبان عربی مترجم متون عربی ویراستار دیجیتال متون محقق و پژوهشگر حوزه علوم اسلامی نویسنده مقالات دانشنامه جهان اسلام
مترجم متون عربی ویراستار دیجیتال متون محقق و پژوهشگر حوزه علوم اسلامی نویسنده مقالات دانشنامه جهان اسلام
©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34979773