راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

آرش
امیدی
دکترای حرفه ای
دامپزشکی
دامپزشكي
1375
www.arashomidi.com
aomidi@shirazu.ac.ir
استاد گروه مديريت بهداشت دام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
استاد گروه مديريت بهداشت دام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36835930