راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 27 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

داود
سامعی
کارشناسی
مدیریت بازرگانی
علوم اداري واقتصاد
1375
09155058781
شركت مخابرات خراسان رضوي
كارشناس ومسئول تجزيه وتحليل بهاي تمام شده اداره تمركز حسابهاوصورتهاي مالي مديريت مالي شركت مخابرات ايران منطقه خراسان رضوي
كارشناس ومسئول تجزيه وتحليل بهاي تمام شده اداره تمركز حسابهاوصورتهاي مالي مديريت مالي شركت مخابرات ايران منطقه خراسان رضوي كارشناس ارشد مديريت مالي دولتي دانشگاه آزادمشهد
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36581373