راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

محمدرضا
باقری
کارشناسی ارشد
روابط بین الملل
پردیس دانشگاهی
1391
www.pr-ir.ir
09155050687
www.pr-ir.ir
https://twitter.com/bagheriomi
bagheriomid1@
bagheriomid@hotmail.com
محمدرضا باقری هستم دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه فردوسی. کارشناس و مشاور روابط عمومی
مشغول کار پروژه ای پژوهشی
©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36229018