راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 74 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

مشاهده اطلاعات دانش آموخته

محمدرضا
باقری
کارشناسی ارشد
روابط بین الملل
پردیس دانشگاهی
1391
www.pr-ir.ir
09155050687
www.pr-ir.ir
https://twitter.com/bagheriomi
bagheriomid1@
bagheriomid@hotmail.com
محمدرضا باقری هستم دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه فردوسی. کارشناس و مشاور روابط عمومی
مشغول کار پروژه ای پژوهشی
©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 31176973