فرم دریافت انتقادات و پیشنهادات دانش‌آموختگان

مشخصات فردی

دانش‌آموخته گرامی تکمیل این بخش از فرم به ما کمک خواهد کرد تا تعامل و ارتباط بهتری با شما داشته باشیم، اما تکمیل آن اختیاری است.

اطلاعات تماس

دانش‌آموخته گرامی تکمیل این بخش از فرم به ما کمک خواهد کرد تا تعامل و ارتباط بهتری با شما داشته باشیم، اما تکمیل آن اختیاری است.

انتقادات و پیشنهادات

دانش‌آموخته ارجمند، انتقادات و پیشنهادات شما به ما کمک خواهد کرد تا ضمن آگاهی یافتن از نظرات شما، نقاط ضعف را نیز شناسایی کرده و برای رفع آنها نهایت تلاش خود را به کار بندیم. لذا خواهشمندیم هر گونه انتقادات و یا پیشنهاداتی (شامل تسهیلات مورد نیاز و ...) را که دارید در این بخش مطرح فرمایید.

انتقادات

خواهشمند است دراین بخش هر گونه انتقادی که به نظر شما به نحوه ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد وارد است را به صورت کامل و به زبان فارسی شرح دهید.

پیشنهادات

خواهشمند است به منظور رفع مشکل و انتقاد طرح شده، راه‌حل پیشنهادی خود را به صورت کامل و به زبان فارسی مطرح فرمایید (در این بخش می‌توانید به تسهیلات مورد نیاز و پیشنهادی خود اشاره فرمایید)