با اهدای سلام و درود،

احتراماً به اطلاع دانش‌آموختگان ارجمند دانشگاه فردوسی مشهد می‌رساند، با بررسی‌ جوانب مختلف صدور کارت دانش‌آموختگی و تسهیلاتی که می‌بایست از طریق این کارت برای دانش‌آموختگان فراهم گردد، با درخواست هیأت مدیره محترم «انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد» و موافقت جناب آقای دکتر کافی، ریاست محترم دانشگاه، این انجمن به عنوان متولی صدور کارت‌های دانش‌آموختگی تعیین گردیده و مقرر شده است تا در اسرع وقت و پس از فراهم شدن تسهیلات مناسب، کارت‌های دانش‌آموختگی را صادر نماید. لذا به محض فراهم شدن شرایط صدور کارت دانش‌آموختگی، مراتب از طریق وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی مربوط به «انجمن دانش‌آموختگان» و «دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان» به دانش‌آموختگان متقاضی دریافت کارت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

با تقدیم احترام

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد