insta2در راستای تحقق هدف کلان تاثیرگذاری اجتماعی، ارتباط تنگاتنگ‌ و موثراز شما دانش‌آموخته ارجمند دعوت می‌شود تا از طریق لینک زیر در صفحه اینستاگرام «دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان» عضو شوید تا ضمن کسب آخرین اخبار و اطلاعات مرتبط از آخرین خدمات قابل ارائه به دانش‌آموختگان مطلع گردید.  

https://instagram.com/FUMAlumniOffice