بورسیه فرصت مطالعاتی دکتری از موسسه Orient-Institut Istanbul تا سقف ده ماه برای دانشجویان دکتری ایجاد شده است. مدارک موردنیاز، زمان، مکان، پژوهش‌های شامل این بورسیه و... در فایل پیوست موجود می‌باشد. آخرین مهلت ارسال مدارک، 20 سپتامبر 2021 است.


مشاهده فایل بورسیه فرصت مطالعاتی

 

1400061101