با اهدای سلام و درود،

احتراماً به استحضار دانش‌آموختگان ارجمند دانشگاه فردوسی مشهد می‌رساند، در راستای برقراری و تسهیل روابط پایدار هر دانشکده و گروه‌های آموزشی با دانش‌آموختگان، به پیشنهاد معاونت محترم آموزشی آن دانشکده، آقای دکتر محمد ایزدیار، مدیریت محترم آموزشی دانشگاه، ، با صدور احکامی جداگانه نماینده آن دانشکده در امور دانش‌آموختگان و عضو شورای دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان را به مدت یک سال منصوب کردند.

  • دانشكده ادبيات و علوم انساني: خانم دكتر فاطمه ماه‌وان
  • دانشكده الهيات و معارف اسلامي: آقاي دكتر وحيد خادم‌زاده
  • دانشكده دامپزشكي: آقاي دكتر محمد حيدرپور
  • دانشكده علوم رياضي: آقاي دكتر مصطفي رزمخواه
  • دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي: آقاي دكتر مجتبي كفاشان كاخكي
  • دانشكده علوم: خانم دكتر فاطمه موسوي بايگي
  • دانشكده علوم ورزشي: خانم دكتر بهناز شاه طهماسبي
  • دانشكده كشاورزي: آقاي دكتر حسن صدرنيا
  • دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست: آقاي دكتر علي گل‌كاريان
  • دانشكده مهندسي: آقاي دكتر ياسر صداقت

لازم به ذکر است نمایندگان دانشکده‌های «حقوق و علوم سیاسی»، «علوم اداری و اقتصادی» و «معماری و شهرسازی» در شورای دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان به محض مشخص شدن و صدور حکم معرفی خواهند شد.

با تقدیم احترام

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان - معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

29 مهر 1400