photo ۲۰۲۲ ۰۱ ۰۳ ۱۰ ۰۱ ۳۵

✅رشدانا برگزار میکند

 رشد کمپ منابع انسانی رشدانا یک فرصت بینظیر برای علاقه مندان به حوزه منابع انسانی است که طی 20 جلسه 4 ساعته با ارائه محتوای آموزشی کاملا کاربردی و انجام پروژه های واقعی روی کیس های واقعی برای ورود به بازار کار منابع انسانی آماده شوند.

 متقاضیان پس از ثبت درخواست و موفقیت در ارزیابی اولیه وارد دوره اصلی خواهند شد.

گذراندن این دوره برای رسیدن به سطح خوبی از دانش و مهارت‌های حوزه منابع انسانی کمک می‌کند تا پس از اتمام دوره برای اشتغال بعنوان کارشناس منابع انسانی به کسب و کارها معرفی شوید.

خبر خوب اینکه در صورت اشتغال از طرف رشدانا دوبرابر هزینه رشدکمپ منابع انسانی را هدیه دریافت می‌کنید.
📌هزینه شرکت در این بوت کمپ برای دانش آموختگان دانشگاه فردوسی با 30 درصد تخفیف در نظر گرفته خواهد شد

📎لینک ثبت درخواست:
roshdana.com/camp/hr/

آیدی تلگرام:
@roshdana