photo ۲۰۲۲ ۰۱ ۰۳ ۱۰ ۰۱ ۳۵

✅رشدانا برگزار میکند

 رشد کمپ منابع انسانی رشدانا یک فرصت بینظیر برای علاقه مندان به حوزه منابع انسانی است که طی 20 جلسه 4 ساعته با ارائه محتوای آموزشی کاملا کاربردی و انجام پروژه های واقعی روی کیس های واقعی برای ورود به بازار کار منابع انسانی آماده شوند.

 متقاضیان پس از ثبت درخواست و موفقیت در ارزیابی اولیه وارد دوره اصلی خواهند شد.

گذراندن این دوره برای رسیدن به سطح خوبی از دانش و مهارت‌های حوزه منابع انسانی کمک می‌کند تا پس از اتمام دوره برای اشتغال بعنوان کارشناس منابع انسانی به کسب و کارها معرفی شوید.

خبر خوب اینکه در صورت اشتغال از طرف رشدانا دوبرابر هزینه رشدکمپ منابع انسانی را هدیه دریافت می‌کنید.
?هزینه شرکت در این بوت کمپ برای دانش آموختگان دانشگاه فردوسی با 30 درصد تخفیف در نظر گرفته خواهد شد

?لینک ثبت درخواست:
roshdana.com/camp/hr/

آیدی تلگرام:
@roshdana